Начало Контакт Произведено в България
Влагомери за зърно, семена и кафе Тестове за алергени Тестове за антибиотици Тестове за бисфенол А Тестове за видове месо и съставки в храни Тестове за ГМО Тестове за микотоксини Тестове за мляко Тестове за патогени Тестове за хормони и други замърсители Тестове за хигиена на повърхности
Комбинирани тестове pH тест EC/TDS (електропроводимост / общо разтворени вещества) тест ORP (окислително-редукционен потенциал) тест ISE (йонометрия) тест DO (разтворен кислород) тест
Лабораторно оборудване Лабораторни консумативи
Аналитични лабораторни центрофуги Клинични лабораторни центрофуги Ветеринарни лабораторни центрофуги Лабораторни центрофуги за тестване на асфалт Лабораторни центрофуги за учебни заведения

vicam logo


Тестове за микотоксини


Тестове за измерване на микотоксини в храни и фуражи, които фирма VICAM a Waters business - САЩ предлага на световния пазар са: бързи лентови тестове за количествено или качествено определяне на микотоксини, измерване на микотоксини със специално разработен уред за флуорометрично прецизно измерване - Vicam Series 4EX флуорометър и имуноафинитетни колонки за първоначална, пречистваща фаза при измерване на микотоксини с помощта на HPLC оборудване.

Микотоксините са едни от най-опасните замърсители на храни и фуражи, срещани в естествени условия. Те са токсични субстанции - вторични метаболити, образувани в резултат на жизнената дейност на плесени, развили се върху храните. Микотоксините се отличават с висока токсичност, изразена канцерогенна активност и широко разпространение в храните и фуражите. Попаднали с храната в човешкия или животинския организъм, микотоксините предизвикват остри или хронични заболявания - микотоксикози. Контролът за съдържание на микотоксини в храни и фуражи е фактор за осигуряване на безопасна храна за хората и фуражи за животните.


Видове тестове за микотоксини в храни и фуражи
Допълнително оборудване за измерване на микотоксини в храни и фуражи


  • "Норком" ЕООД

  • GSM: 0878792152

    GSM: 0878272225

    офис тел: 02 9733165

    email: