Начало Контакт Произведено в България
Тестове за микотоксини Тестове за антибиотици Тестове за хормони и други замърсители Тестове за патогени Тестове за бисфенол А Тестове за алергени Тестове за мляко и млечни продукти Тестове за видове месо и съставки в храни Тестове за ГМО
Комбинирани тестове pH тест EC/TDS (електропроводимост / общоразтворени вещества) тест ORP (окислително-редукционен потенциал) тест ISE (йонометрия) тест DO (разтворен кислород) тест
Лабораторно оборудване Лабораторни консумативи
Аналитични лабораторни центрофуги Клинични лабораторни центрофуги Ветеринарни лабораторни центрофуги Лабораторни центрофуги за тестване на асфалт Лабораторни центрофуги за учебни заведения

vicam logo


Микотоксини


vicam product guide Микотоксините са едни от най-опасните замърсители на храни и фуражи, срещани в естествени условия. Те са токсични субстанции - вторични метаболити, образувани в резултат на жизнената дейност на микроскопични плесени (гъбички), развили се върху храните. Микотоксините се отличават с висока токсичност, изразена канцерогенна активност и широко разпространение в храните и фуражите. Попаднали с храната в човешкия или животинския организъм, микотоксините предизвикват остри или хронични заболявания - микотоксикози. VICAM a Waters business - САЩ предлага на световния пазар цяла гама от тестове за измерване съдържанието на микотоксини в храни и фуражи - бързи, лентови тестове за количествено и качествено измерване на микотоксини, специализиран уред - Vicam Series 4EX флуорометър за количествено флуорометрично измерване, както и имуноафинитетни колонки за начална пречистваща фаза при тестове за микотоксини с HPLC оборудване.


Тестове за микотоксини в храни и фуражи
  • "Норком" ЕООД

  • GSM: 0878792152

    GSM: 0878272225

    офис тел: 02 9733165

    email: