Начало Контакт Произведено в България
Влагомери за зърно, семена и кафе Тестове за алергени Тестове за антибиотици Тестове за бисфенол А Тестове за видове месо и съставки в храни Тестове за ГМО Тестове за микотоксини Тестове за мляко Тестове за патогени Тестове за хормони и други замърсители Тестове за хигиена на повърхности
Комбинирани тестове pH тест EC/TDS (електропроводимост / общо разтворени вещества) тест ORP (окислително-редукционен потенциал) тест ISE (йонометрия) тест DO (разтворен кислород) тест
Лабораторно оборудване Лабораторни консумативи
Аналитични лабораторни центрофуги Клинични лабораторни центрофуги Ветеринарни лабораторни центрофуги Лабораторни центрофуги за тестване на асфалт Лабораторни центрофуги за учебни заведения

  • Тестове за определяне на микотоксини

Тестове за определяне на микотоксини в храни и фуражи

Фирма VICAM a Waters business - САЩ е един от световните лидери в областта на безопасността на храните и фуражите и се занимава с изследователска дейност, развитие, производство и разпространение на продукти за откриване и измерване нивото на замърсяване на храни и зърнени култури с микотоксини. Предложените методи за определяне на микотоксини в храни и фуражи са: бързи лентови тестове за микотоксини - показват нивото на микотоксини над определено прагово ниво, тестове за количествено определяне на микотоксини - резултатите се изписват в числов вид на екрана на специализиран четец Vertu™ Reader, измерване на микотоксини със специално разработен уред за прецизно измерване на микотоксини - Vicam Series 4EX флуорометър и имуноафинитетни колонки за първоначална, пречистваща фаза при измерване на микотоксини с помощта на HPLC оборудване.

Микотоксините са едни от най-опасните замърсители на храни и фуражи, срещани в естествени условия. Те са токсични субстанции - вторични метаболити, образувани в резултат на жизнената дейност на плесени, развили се върху храните. Микотоксините се отличават с висока токсичност, изразена канцерогенна активност и широко разпространение в храните и фуражите. Попаднали с храната в човешкия или животинския организъм, микотоксините предизвикват остри или хронични заболявания - микотоксикози. Контролът за съдържание на микотоксини в храни и фуражи е фактор за осигуряване на безопасна храна за хората и фуражи за животните.


Видове тестове за микотоксини в храни и фуражи
Допълнително оборудване за измерване на микотоксини в храни и фуражи


  • "Норком" ЕООД

  • GSM: 0878 792 152

    GSM: 0878 272 225

    офис тел: 02 9733165

    email: