Начало Контакт Произведено в България
Влагомери за зърно, семена и кафе Тестове за алергени Тестове за антибиотици Тестове за бисфенол А Тестове за видове месо и съставки в храни Тестове за ГМО Тестове за микотоксини Тестове за мляко Тестове за патогени Тестове за хормони и други замърсители Тестове за хигиена на повърхности
Комбинирани тестове pH тест EC/TDS (електропроводимост / общо разтворени вещества) тест ORP (окислително-редукционен потенциал) тест ISE (йонометрия) тест DO (разтворен кислород) тест
Лабораторно оборудване Лабораторни консумативи
Аналитични лабораторни центрофуги Клинични лабораторни центрофуги Ветеринарни лабораторни центрофуги Лабораторни центрофуги за тестване на асфалт Лабораторни центрофуги за учебни заведения

vicam immunoaffinity columns

Имуноафинитетни колонки за HPLC тестове за микотоксини

Фирма Vicam A Waters Business предлага на оптимална цена богат набор от имуноафинитетни колонки за начално пречистване на проби при измерване на микотоксини с използване на HPLC, LC/MS/MS оборудване или при работа със специално разработен уред за измерване на микотоксини - Vicam Series 4EX флуорометър .

Специално разработени от VICAM имуноафинитетни колонки с широк отвор и обем от 3 ml осигуряват увеличена пропускливост на пробите чрез по-бърз поток, дават отлична HPLC производителност и спестяват време и средства на тестовите лаборатории.

Комбинираните имуноафинитетни колонки на Vicam, като AflaOchra HPLC , AOZ HPLC и Myco6in1 дават възможност на лабораториите да анализират няколко едновременно съществуващи микотоксини с един HPLC/UPLC® или LC-MS/MS цикъл, давайки точни резултати в ppb нива.


Имуноафинитетни колонки тип Vicam AflaTest WB SR+

AflaTest WB SR+ е количествен метод, който използва имуноафинитетна хроматография за селективно изолиране на афлатоксини B1, B2, G1, G2, M1, M2 и стеригматоцистин при LC и LC-MS/MS анализ. С капацитет на колоната до 1000 ng, AflaTest WB SR+ осигурява изключителен аналитичен добив от 90-110% за афлатоксини и техните метаболити, като осигурява бързина, специфичност и сигурни аналитични измервания на лаборатории за контрол на храни и фуражи от целия свят.